Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Goleszowie i oddziałów zamiejscowych w Bażanowicach i Dzięgielowie odbywa się przy wykorzystaniu platformy elektronicznej VULCAN.

ROZPOCZNIJ REKRUTACJĘ

Zarządzenie Wójta Goleszów w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja 20240201114512612

Zarządzenie o powołaniu komisji rekrutacyjnej w Przedszkolu Publicznym w Goleszowie z oddziałami zamiejscowymi w Bażanowicach i Dzięgielowie

Zarządzenie Dyrektora o powołaniu komisji rekrutacyjnej

Zasady naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goleszów na rok szkolny 2023/2024

Zasady naboru do publicznych przedszkoli prow. przez Gminę Goleszów_informacja_2023_2024

FILM INSTRUKTAŻOWY