Rada Rodziców Przedszkole w Goleszowie
Magda Szalbot – przewodnicząca
Justyna Hus – sekretarz
Ewelina Kolankowska – skarbnik

Numer konta bankowego Rady Rodziców Przedszkola w Goleszowie
BANK SPÓŁDZIELCZY W CIESZYNIE
NR 76 8113 1020 2002 0052 1257 0001