Opłaty za pobyt dziecka
Uprzejmie prosimy o korzystanie dzieci z posiłków zgodnie z deklaracjami przekazanymi na
kartach informacyjnych. Zmiany w godzinach pobytu dzieci prosimy zgłaszać poprzez
ponowne złożenie karty informacyjnej. Zmiana naliczeń za posiłki i pobyt następuje od
pierwszego dnia kolejnego miesiąca.
Informację o nieobecności dziecka można przekazać do godziny 7.00 danego dnia, co będzie
skutkowało nienaliczaniem opłaty za posiłki i pobyt dziecka w przedszkolu
Zgłoszeń prosimy dokonywać w formie sms na numery telefonów:
Przedszkole Goleszów, Bażanowice Intendent Anna Jaworska 515590423
Przedszkole Dzięgielów Intendent Maria Pluta 5060484292

Opłaty za każdy miesiąc wyliczane są na indywidualnym koncie dziecka w systemie
Logowanie pod adresem https://mobiportal.pl
Przypominamy, że opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu powinny być
realizowane przelewem na indywidualny rachunek jest dostępny w systemie
https://www.mobiportal.pl
Po zalogowaniu się do portalu poprzez link, który otrzymali Państwo we wrześniu na adres mailowy
podany we wniosku rekrutacyjnym do przedszkola.
WPŁAT  NALEŻY DOKONAĆ DO 20 DNIA KAŻDEGO KOLEJNEGO MIESIĄCA.
PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT  ZGODNIE Z NALICZENIAMI.