Ramowy Rozkład Dnia :

6:30 – 8:30

Schodzenie się dzieci.
Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci,
podejmowane z inicjatywy dzieci, manipulacyjne,
konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne –
służące realizacji pomysłów dzieci.

8:30 – 9.00

Czynności higieniczne i samoobsługowe

Śniadanie.

9:00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej
Zabawy usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową
Zabawy edukacyjne/zabawy dowolne według zainteresowań dzieci
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne)

10:00 – 10:15

Czynności higieniczne i samoobsługowe

II śniadanie

10.15 -11.45

Zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej
Zabawy edukacyjne/zabawy dowolne według zainteresowań dzieci/spacer/zabawa w ogrodzie przedszkolnym
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym

11:45 – 12:30

Czynności higieniczne i samoobsługowe

Obiad

12:30 – 14:00

Odpoczynek/ słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela/słuchanie muzyki relaksacyjnej/spacer/zabawa w ogrodzie przedszkolnym.
Zajęcia edukacyjne, zabawy paluszkowe, nauka wierszyków i piosenek,

14:00 – 14:30

Czynności higieniczne i samoobsługowe

Podwieczorek

14:30 – 16:30

Zabawa dowolna w sali, zabawa w ogrodzie
przedszkolnym. Praca indywidualna lub w małych
zespołach.