Sylwia Radulska – dyrektor przedszkola


Przedszkole Publiczne w  Goleszowie

Kadra pedagogiczna :

mgr Sylwia Radulska – dyrektor, nauczyciel dzieci przedszkolnych

Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna 2001, Filologia polska 2003, Zarządzanie w oświacie 2015, Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki 2017,

mgr Elżbieta Biegun – nauczyciel dzieci przedszkolnych

Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Wychowanie Przedszkolne 1999

mgr Iwona Bistuła

Stopień awansu: nauczyciel mianowany

Wykształcenie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z terapia pedagogiczna 2014, Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki 2017

mgr Barbara Chwastek – nauczyciel dzieci przedszkolnych

Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Wychowanie Przedszkolne 1999

mgr Agnieszka Ciborska – nauczyciel dzieci przedszkolnych

Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie: Wychowanie przedszkolne 2010, Surdopedagogika 2010, Oligofrenopedagogika 2012,

mgr Sabina Gazurek – nauczyciel języka angielskiego

Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z propedeutyką nauczania języka angielskiego 2003,

mgr Katarzyna Hanzouli – nauczyciel dzieci przedszkolnych

Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna 1999, Prowadzenie Gimnastyki Korekcyjnej w Szkole Podstawowej 1999, Wychowanie  Przedszkolne 2007, Socjoterapia i Terapia Pedagogiczna 2005

mgr Monika Kantor – nauczyciel dzieci przedszkolnych

Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Edukacja Religijna 2007, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne 2012, Terapia pedagogiczna 2020,

mgr Katarzyna Kral – nauczyciel, logopeda

Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Edukacja wczesnoszkolna 1999, Prowadzenie Gimnastyki Korekcyjnej w Szkole Podstawowej 1999, Wychowanie przedszkolne 2008, Logopedia 2019, Neurologopedia 2020,

mgr Weronika Mędrala – nauczyciel dzieci przedszkolnych

Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne 2013, Integracja Sensoryczna 2022,

mgr Grażyna Prochowicz – nauczyciel dzieci przedszkolnych

Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Wychowanie Przedszkolne 1986, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna  i Wychowanie Przedszkolne 2003

mgr  Elżbieta Bujok – nauczyciel dzieci przedszkolnych

Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie: Filologia germańska 2009, Wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Rok ukończenia: 2018

mgr Małgorzata Cieślar – katecheta

Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Edukacja Religijna 2007,

mgr Karina Chwastek-Kamieniorz – katecheta

Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Teologia Ewangelicka 2000,

 

 

Personel administracji  i obsługi

Anna Jaworska – intendentka przedszkola, sekretarka przedszkola
Zofia Obrochta -kucharka
Agnieszka Stanieczek – pomoc kuchenna
Izabela Kubok – pomoc kuchenna
Agnieszka Śleziak – pomoc nauczyciela
Sara Rudnicka – pomoc nauczyciela
Aneta Jewuła – pomoc nauczyciela
Aneta Pinkas – pomoc nauczyciela
Jolanta Kałuża  – pomoc nauczyciela
Tadeusz Roik – konserwator

 

Odział Bażanowice

Kadra pedagogiczna :

mgr Magdalena Klaisek – nauczyciel

Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie przedszkolne 2001

mgr Aneta Marzec – nauczyciel dzieci przedszkolnych, pedagog specjalny

Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie Pedagogika 2009, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie przedszkolne 2012, Terapia pedagogiczna 2022

mgr Patrycja Ciepły – nauczyciel dzieci przedszkolnych

Stopień awansu: nauczyciel mianowany

Wykształcenie: Praca Socjalno-Opiekuńcza i Wychowawcza 2004, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne 2007, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2019, Terapia pedagogiczna 2022

mgr Sabina Gazurek – nauczyciel języka angielskiego

Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z propedeutyką nauczania języka angielskiego 2003,

mgr Sylwia Santarius –  nauczyciel dzieci przedszkolnych

Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Praca socjalno-opiekuńcza i wychowawcza 2004, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne 2007,

mgr Lucyna Rapicka

Stopień awansu: nauczyciel mianowany

Wykształcenie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 2011, Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju 2019,

mgr Aleksandra Szura–  logopeda

Stopień awansu: nauczyciel mianowany

Wykształcenie: Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza 2006, Logopedia 2016, Neurologopedia 2020,

mgr Małgorzata Cieślar – katecheta

Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Edukacja Religijna 2007,

Mgr Bożena Harwot-Podżorska

Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Teologia Ewangelicka 2000, Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza 2015

Personel administracyjno – obsługowy

p.o. Anna Jaworska – intendentka przedszkola
Iwona Gawlik – kucharka
Danuta Birlet – pomoc  kuchenna
Janina Śliwka – pomoc kuchenna
Agnieszka Kamińska – pomoc nauczyciela
Janina Hutyra – pomoc nauczyciela
Tadeusz Roik – konserwator

 

Oddział Dzięgielów

Kadra pedagogiczna :

mgr  Elżbieta Bujok – nauczyciel dzieci przedszkolnych

Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie: Filologia germańska 2009, Wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Rok ukończenia: 2018

mgr Sylwia Chrapek – nauczyciel dzieci przedszkolnych

Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie: Praca Socjalno-Opiekuńcza I Wychowawcza  Rok ukończenia: 2006, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna I Wychowanie Przedszkolne 2017, Pedagogika Specjalna w zakresie Oligofrenopedagogiki  2015, Arteterapia 2022,

mgr Sabina Gazurek – nauczyciel języka angielskiego

Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z propedeutyką nauczania języka angielskiego 2003,

mgr Krystyna Pluta – nauczyciel dzieci przedszkolnych

Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Wychowanie Przedszkolne 1998, Terapia Pedagogiczna 2009,

mgr Anita Sałaciak –, nauczyciel dzieci przedszkolnych

Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Edukacja Religijna2007, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne 2009,

mgr Aleksandra Szura–  logopeda

Stopień awansu: nauczyciel mianowany

Wykształcenie: Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza 2006, Logopedia 2016, Neurologopedia 2020,

mgr Anna Miłoń – katecheta

Stopień awansu: nauczyciel mianowany

Wykształcenie: Teologia Katechetyczno –Pastoralna 2012,

mgr Anna Fiedor– katecheta

Stopień awansu: nauczyciel mianowany

Wykształcenie: Edukacja Religijna 2008, Informatyka i  Technologie Informatyczne 2014, Nauki o rodzinie i mediacji sądowej 2011,

 

Personel administracji  i obsługi

Anna Mencnerowska – kucharka
Maria Pluta –intendentka przedszkola
Ewa Raszka – pomoc nauczyciela
Aleksandra Bojda – pomoc nauczyciela
Tadeusz Roik – konserwator