Rada rodziców

Rada Rodziców Przedszkole w Goleszowie Magda Szalbot – przewodnicząca Justyna Hus – sekretarz Ewelina Kolankowska – skarbnik Numer konta bankowego Rady Rodziców Przedszkola w Goleszowie BANK SPÓŁDZIELCZY W CIESZYNIE NR 76 8113 1020 2002 0052 1257 0001